Kỹ sư Thực PhẩmTuyển 36 Nữ chế biến thịt gà

Số lượng: 36

Nơi làm việc: MIYAZAKI

Lương: 19 Man + Tăng ca

Ngày tuyển: 29/08/2019

1
Bạn cần hỗ trợ?